Terapia zajęciowa
Żywienie
Trening rozwiązywania problemów
Żywienie
Trening higieniczny

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śląskim

HTML Editor