Wojewódzkie Centrum
Psychiatrii Długoterminowej

w Stroniu Śląskim

Wspieranie opiekunów nieformalnych

Opiekun nieformalny

Polska tak jak wiele innych krajów zmaga się z problemem starzejącego się społeczeństwa. Problem ten rodzi wyzwania związane z opieką nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. W dużej mierze obowiązek nad opieką osób starszych przejmują rodziny, znajomi, sąsiedzi, którzy przyjmują rolę opiekunów nieformalnych.
Zgodnie z definicją „opiekunem nieformalnym jest osoba, która dostarcza regularnego, trwałego, fizycznego i (lub) emocjonalnego wsparcia oraz asysty przy czynnościach dnia codziennego komuś, kto jest fizycznie lub intelektualnie niepełnosprawny, psychicznie chory i jest osobą starszą, której psychofizyczną kondycję można określić jako słabą. Pojęcie opiekuna nieformalnego jest szersze niż pojęcie opiekuna rodzinnego, bowiem obejmuje ono zarówno rodzinę osoby starszej, jak i sąsiadów
czy przyjaciół, którzy również mogą sprawować opiekę nad osobami starszymi” 1.
Opieka nieformalna w domu nad osobą niesamodzielną jest ogromnym wyzwaniem dla opiekunów. Naszym celem jest przekazanie opiekunom nieformalnym praktycznej wiedzy oraz doświadczenie w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi w domu, tak aby ułatwić im opiekę i poprawić kompetencje opiekuńcze.

Kontakt

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śląskim

Agnieszka Pałka

pracownik socjalny
693 137 215
Od godziny 7 do 14

Email

apalka@wcdp.pl

Formularz kontaktowy

WCPD
Mobirise Website Builder

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śląskim

AI Website Builder