Terapia zajęciowa
Żywienie
Trening rozwiązywania problemów
Żywienie
Trening higieniczny
Żywienie
Komunikacja
społeczna

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej
w Stroniu Śląskim

Best AI Website Creator